Geachte belangstellende,

Op dit moment liggen wij helemaal vol voor wat betreft ligplaatsen. We houden daarom een wachtlijst bij. Plaatsing op de wachtlijst is niet gratis. Voor 50.- Euro per jaar komt u op de wachtlijst (u bent dan gegadigde), en bij toewijzing van een ligplaats betaalt u 100.- Euro inschrijfgeld (in plaats van 175.- Euro bij directe plaatsing). Aan het begin van elk nieuw jaar krijgt u een nieuwe factuur voor uw plaats op de wachtlijst. Mocht u die factuur niet op tijd betalen, dan vermoeden wij dat u geen interesse meer heeft in de ligplaats en dan verwijderen wij u van de wachtlijst. We hanteren een strikte wie-het-eerst-komt-het-eerst-maalt principe (ook wel fifo principe).Door invulling van onderstaand formulier kunt u zich aanmelden op de wachtlijst voor een ligplaats in onze haven. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen door iemand van ons Ligplaatsenbeheer.

Dit jaar 2021 hanteren wij de volgende prijzen :


Contributie voor de vereniging 66.-Euro per jaar, ongeacht de resterende lengte van het lopend boekjaar, met een eenmalig inschrijfgeld van 175.- Euro (of 100.- Euro als u van de betaalde wachtlijst af komt).

Het liggeld voor 2021 is afhankelijk van de lengte keer breedte van uw boot:

  • Motorboot: lengte (over alles) keer breedte van uw motorboot keer 20,95 Euro per jaar (inclusief BTW). 
  • Zeilboot: lengte (over alles) keer breedte van uw zeilboot keer 19,62 Euro per jaar (zonder BTW).

Het liggeld voor het eerste jaar wordt wel evenredig aangepast aan het moment in het lopend boekjaar. De ligplaats is vervolgens het hele jaar rond voor u.