Passant5

De Haven

De haven van wsv De Peiler ligt in een voormalige zandwinningsput aan de zuidkant van de Lek, circa 3 km ten westen van de oude stadskern van Vianen. De omgeving is het polderlandschap van de Vijfheerenlanden met weiden, dijken, slootjes en kleine dorpen.

De haven dateert uit 1975, rond 1995 zijn alle steigers vernieuwd en in 2006 is een nieuw clubschip in gebruik genomen. In 2015 is een nieuwe steiger voor kleinere schepen gerealiseerd. Wifi is kostenloos beschikbaar, zowel in het clubschip als in de haven.

Met 220 ligplaatsen kunnen wij spreken van een grote haven met goede voorzieningen, goede bereikbaarheid via de openbare weg en met een eigen afgesloten parkeerterrein.

Steigers

Er zijn 220 boxen voor schepen van 5 tot 25 meter. Vrijwel alle ligplaatsen zijn bij de leden in gebruik.

Standaard zijn er 6 A aansluitingen beschikbaar met daarnaast een beperkt aantal 16 A aansluitingen tegen meerprijs.

Per steiger zijn er meerdere tappunten voor drinkwater. De Peiler heeft een eigen waterbron die aan strenge kwaliteitscontrole onderhevig is.

Klik op de havenplattegrond voor een overzicht van de havenindeling

Het is niet toegestaan om aan de steigers benzine te tanken. Ga hiervoor met uw boot naar het werkvlot dat via een aparte loopbrug bereikbaar is.

Gebruik van de helling is alleen bij vloed mogelijk, en alleen na afstemming met de havenmeester.

Honden en andere huisdieren dienen op het complex altijd aangelijnd te zijn en buiten het terrein uitgelaten te worden.

Voorzieningen

Een groep van wisselende havenmeesters zorgt voor de dagelijkse gang van zaken in de haven.

De Peiler beschikt over een inname-station voor vuil water. In beginsel mogen hierin ook chemische toiletten worden geloosd, maar er is geen stortbak. Er is alleen een afzuigslang voor vuilwatertanks.

Vullingen voor gasflessen zijn verkrijgbaar bij de naast de haven gelegen camping Clementie.

Op het parkeerterrein staat een grote container voor klein huishoudelijk afval (inclusief glas en papier). Dit afval wordt door de verwerker gescheiden. De Peiler kan geen chemisch afval als afgewerkte olie en bilgewater innemen.

Hier staat ook een overdekte fietsenstalling met daarin een aantal fietsen voor algemeen gebruik (na overleg met de havenmeester). Elektrische fietser kunnen hier kosteloos worden opgeladen.

Zowel de loopbrug naar de wal als de toegangspoort naar de openbare weg is afgesloten. Leden beschikken over toegangspassen en passanten kunnen een tijdelijke toegangspas bij de havenmeester verkrijgen.

Clubschip

HET BAKEN IS TOT NADER ORDER GESLOTEN

Door het ontbreken van een uitbater/beheerder en te weinig vrijwilligers is het helaas niet mogelijk om het baken open te houden. 

Zodra het baken weer open kan laten we dat weten.

Op donderdag ochtend is er nog wel mogelijkheid voor koffie drinken van 10:00 tot 12:00 en zaterdag zal het baken open zijn voor de deelnemers van de zeillessen.