Bestuur

Het Bestuur van wsv De Peiler bestaat uit tenminste 5 leden. Uit haar midden kiest het Bestuur drie leden als Dagelijks Bestuur.

Het Bestuur komt 1 keer per maand bijeen in clubschip Het Baken, gewoonlijk op de avond van de tweede maandag van de maand. Via deze link is het Bestuur via email bereikbaar.

Voorzitter: Tino Scholman a.i.
Secretaris: Sarah Postma a.i.
Penningmeester: Bram Coomans
Havencommissaris: Niek Gravesteijn
Ligplaatsbeheer: Tino Scholman
Communicatie en PR : Sarah Postma

Commissies

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de terreinen, steigers en het clubschip.

De Havenbeheer Commissie verzorgt de dagelijkse gang van zaken in de haven.

De Communicatie Commissie houdt zich bezig met de redactie van het clubblad “Peiler Nieuws”, communicatie met de leden en het beheer van de website.

De Activiteitengroep zijn de mensen die alle evenementen bedenken, regelen en verzorgen.

De Zeilcommissie geeft ieder jaar weer een zeilcursus voor de jeugd om ze de juiste kneepjes bij te brengen.

Lid worden

Het lidmaatschap vraagt men via dit formulier aan bij ligplaatsbeheer. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van partnerlidmaatschap.

Als de aanvraag wordt toegewezen wordt de aanvrager voor een jaar Kandidaat-Lid van de vereniging en kan hij de ligplaats innemen. Na een periode van 1 jaar wordt door het Bestuur besloten of de aanvrager Lid kan worden.

Als er geen plaats beschikbaar is dan kan de aanvrager zich opgeven voor een plek op de wachtlijst. 

Momenteel is er een wachtlijst voor boten van alle afmetingen.

Reglementen

De volgende reglementen zijn van toepassing voor wsv De Peiler