Welkom bij WSV De Peiler

WSV De Peiler is opgericht in 1972 door een aantal enthousiaste bootbezitters dat mogelijkheden zag in de ontwikkeling van een havenaccomodatie in de zandwinningsput die was ontstaan bij de verbreding van de A2, de “Put van Van Loon”.

Aanvankelijk beschikte men over slechts enkele ligplaatsen aan een eenvoudig houten steigertje. Al snel nam de belangstelling toe en werd met zelfwerkzaamheid van leden de accommodatie fors uitgebreid. De vereniging telt ruim 250 leden. Het 13 hectare grote gebied is eigendom van de vereniging en de haven heeft 220 ligplaatsen die vrijwel alle in gebruik zijn. 

WSV De Peiler is aangesloten bij de Unie van Watertoeristen  en het Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM) van de KNMC 

Naast natuurlijk onze trouwe leden is er een grote groep ondernemers die via advertenties in ons clubblad Peiler Nieuws onze vereniging financieel gezond houd. 

 

Peilernieuws

Het clubblad verschijnt in de maanden Maart, Juni, September en December. Kopij voor het clubblad dient vóór het laatste weekend van de maand voorafgaand aan verschijnen in het bezit te zijn bij Communicatie. Deze sluitdata voor inzending zijn vermeld in de agenda. Kopij kan schriftelijk en per mail worden aangeleverd. Zie ook de pagina Contact.

Ons clubblad is mede mogelijk gemaakt door de door een grote groep adverteerders. Op deze site staat ook een overzicht van deze adverteerders met een link naar hun website.

Activiteiten

Een aantal leden van de vereniging organiseert ieder jaar een scala aan evenementen en cursussen. Voor de data zie de agenda

Jaarlijks terugkerende evenementen zijn:

Opening vaarseizoen , Paas/Nautische Bingo, Voorjaarstocht, Feestavond “einde vaarseizoen” , Klaverjastournooi, Senio-rentocht, Intocht van Sinterklaas en Kerst Bingo 

Tevens kunnen bij voldoende inschrijvin-gen cursussen worden georganiseerd zoals Vaarbewijs 1 & 2, Marifonie enz.

Bestuur

Het Bestuur van WSV De Peiler bestaat uit tenminste 5 leden waarvan 3 leden het dagelijks bestuur vormen.

Voorzitter: Pieter Jaspers

Secretaris: Anko Nagel

Penningmeester: Ton van Rijn

bestuurslid: Tino Scholman

1e Havencommissaris: Koos Scholten

2e Havencommissaris: Niek Gravesteijn

Het Bestuur komt maandelijks op de 2e woensdag van de maand samen.

25 large

Commissies

De Technische Commissie is verantwoor-delijk voor het onderhoud van de terreinen, steigers en het clubschip.

De Communicatie Commissie houdt zich bezig met de redactie van het clubblad “Peiler Nieuws”, communicatie leden en het beheer van de website.

De Activiteitengroep zijn de mensen die alle evenementen bedenken, regelen en verzorgen.

De Zeilcommissie geeft ieder jaar weer een zeilcursus voor de jeugd om ze de juiste kneepjes bij te brengen.

WSV De Peiler

Image (2)

Adresgegevens

WSV de Peiler
Middelwaard 5
4133 LB Vianen


Marifoonkanaal 31

 

Telefoon: +31 (0)347 - 376356
Mobiel:    +31 (0)622 - 850854

 

Email: ofni.[antispam].@depeiler.nl

Waar vindt u ons