Welkom bij wsv De Peiler

wsv De Peiler is opgericht in 1972 door een aantal enthousiaste bootbezitters die mogelijkheden zagen in de ontwikkeling van een havenaccomodatie in de zandwinningsput die was ontstaan bij de verbreding van de A2, de “Put van Van Loon”.

Aanvankelijk beschikte men over slechts enkele ligplaatsen aan een eenvoudig houten steigertje. Al snel nam de belangstelling toe en werd met zelfwerkzaamheid van leden de accommodatie fors uitgebreid. De vereniging telt ruim 250 leden. Het 13 hectare grote gebied is eigendom van de vereniging en de haven heeft 220 ligplaatsen die vrijwel alle in gebruik zijn.

wsv De Peiler is aangesloten bij het Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM).

Passanten

Onze haven ligt perfect voor passanten die stroomopwaarts komen vanuit de richting Rotterdam en willen overnachten alvorens door te varen naar Arnhem, Tiel of Nijmegen.

En voor passanten die stroomafwaarts net de Beatrix sluizen uit komen en willen overnachten alvorens door te varen naar Rotterdam, Dordrecht of de Zeeuwse eilanden.

Ons passanten tarief is 1,50 euro per strekkende meter en er is altijd plaats voor uw boot.

Meer informatie op de link Passanten.

Bestuur

Het Bestuur van wsv De Peiler bestaat uit tenminste 5 leden. Uit haar midden kiest het Bestuur drie leden als Dagelijks Bestuur.

Het Bestuur komt 1 keer per maand bijeen in clubschip Het Baken, gewoonlijk op de avond van de tweede maandag van de maand. Via deze link is het Bestuur via email bereikbaar.

Voorzitter: Albert van Heijst
Secretaris: Anja Dekker
Penningmeester: Bram Coomans
Havencommissaris: Niek Gravesteijn
Ligplaatsbeheer: Tino Scholman
Communicatie en PR : Sarah Postma

Lid worden

Het lidmaatschap vraagt men via dit formulier aan bij ligplaatsbeheer. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van partnerlidmaatschap.

Als de aanvraag wordt toegewezen wordt de aanvrager voor een jaar Kandidaat-Lid van de vereniging en kan hij de ligplaats innemen. Na een periode van 1 jaar wordt door het Bestuur besloten of de aanvrager Lid kan worden.

Als er geen plaats beschikbaar is dan kan de aanvrager zich opgeven voor een plek op de wachtlijst. 

Momenteel is er een wachtlijst voor boten van alle afmetingen.

Nieuws / Agenda

Nieuws

  • Blauwalg - Opgepast - Attentie
  • Hoera, Hoera, Hoera
  • Nog even verder leren?
  • Waar is die soep? (of beter niet meer)

Meer informatie over deze onderwerpen is te lezen in de twaalfde nieuwsbrief van 2019. 

De komende periode staan de volgende aktiviteiten op de agenda:

Jaren 60, 70 en 80 feest - 16 november

ALV - 22 november

Sinterklaas - 30 november
Nieuwjaarsreceptie - 11 januari 2020

Zeilschool
Vragen en/of opgeven kan door mail te sturen naar neliez.[antispam].@depeiler.nl

Cursussen en workshops:

Bij jachthaven Marnemoende in IJsselstein wordt in mei en juni de marifoniecursus aangeboden die deze winter bij ons helaas niet door kon gaan. Toch binnen kort je marifoniecertificaat halen met examen in de tweede les? Informatie en opgeven bij Margreet Cromjongh van Vaarbewijsexpert.

Ook een cursus vaarbewijs 1 en 2 worden aangeboden door Margreet Cromjongh van Vaarbewijsexpert. 

Meer informatie is te vinden via https://www.depeiler.nl/cursus

Vragen en aanmeldingen over de cursussen / workshops kunnen gemaild worden naar susruc.[antispam].@depeiler.nl

 

 

 

 

Commissies

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de terreinen, steigers en het clubschip.

De Havenbeheer Commissie verzorgt de dagelijkse gang van zaken in de haven.

De Communicatie Commissie houdt zich bezig met de redactie van het clubblad “Peiler Nieuws”, communicatie met de leden en het beheer van de website.

De Activiteitengroep zijn de mensen die alle evenementen bedenken, regelen en verzorgen.

De Zeilcommissie geeft ieder jaar weer een zeilcursus voor de jeugd om ze de juiste kneepjes bij te brengen.

Reglementen

De volgende reglementen zijn van toepassing voor wsv De Peiler